حضور فوتبالیست ها از جمله : پژمان نوری، امید روانخواه، شیث رضایی ، محسن خلیلی ، محمد نصرتی و كريم باقری ،  ناصر حجازی و ...

در آتلیه تصویرگران پویا اندیش ،  نمایشگاه یوروم قطبی


  1 2  قبلی